Panel discussion

ASK THE EXPERTS

Saturday 19:00, September 7. 2024

We only have one hour for this Panel discussion - before dinner! So prepare your questions and please line up to ask one question. You may go back in the line to ask your next question - but one at the time!

We will read some of the questions we have received online. 

For all participants of the conference - the discussion started at the Panel discussion - hopefully continues around the dinner table and later at night when we go on our Field Trip.

This is an open panel discussion: Free entry. Free coffee. 

People in the area: Hessdalen, Ålen, Holtålen, Røros, ...
have all been invited.

So here is a message in Norwegian:

Registrer deg her så sender vi en påminnelse om Panel debatten noen dager FØR arrangementet

Du trenger trolig ikke å registrere deg - du kan sikker bare komme for det er ganske god plass i Samfunnshuset, men hvis det står altfor mange utenfor når dørene åpnes vil vi prioritere de som har registrert seg.

Ta med mobilen og vis eposten du får når du sender inn dette skjema.